Vår skolledning

Här ser du oss som arbetar på Fridaskolan i Uddevalla. Vår gemensamma drivkraft är engagemanget att skapa den bästa möjliga skolan och utbildningen för ditt barn. Du är välkommen att kontakta oss. Mejladressen är personens fornamn.efternamn@fridaskolan.se.

Skolledning

Jerker Sagfors
rektor
jerker.sagfors@fridaskolan.se

Karin Norrbom
biträdande rektor
karin.norrbom@fridaskolan.se

Marie Ahl
förskolechef
marie.ahl@fridaskolan.se