Trollhättan

Fridaskolan och Frida Förskola ligger i bostadsområdet Stavre, ganska centralt i Trollhättan. Området består av en trevlig blandning av villakvarter och hyreshus. Här finns dessutom två idrottsanläggningar och gott om lekplatser och grönområden, som tillsammans erbjuder många olika och inspirerande lärandemiljöer för både förskole- och grundskoleeleverna.

I vår skolrestaurang lagar vi maten med fokus på närproducerat och ekologiskt, och vi är stolta över vår Svanen-märkning.

Förskolan Trollhättan

Frida förskola ligger i nyrenoverade lokaler som är helt anpassade efter vår verksamhet. Här går det ungefär 70 barn i åldrarna 1-5 år. Vår pedagogiska idé om att utbilda tågluffare gäller redan här. Pedagogerna på avdelningarna Loket och Rälsen är proffs på att utmana barnen efter ålder och mognad. De hittar mängder av lärandesituationer i alla de vardagsbestyr som finns i en förskola.

Vi är väldigt måna om det goda sociala klimatet och är noga med att "se" varandra varje dag. På Frida ser vi naturligtvis föräldrarna som våra viktigaste samarbetspartners. Tillsammans kan vi ge barnen en bra start. Redan på förskolan börjar arbetet att forma och stötta den stolta 15-åring som ska gå ut i livet med rak rygg efter 9:an.

Info om förskolan

Öppnades2008
Yta720 m2
Antal barn66

Kontakta oss om du har frågor

tove.ahlcrona@fridaskolan.se

Telefon: 0704-508 576

Grundskolan Trollhättan

Grundskolan startade sin verksamhet som den andra Fridaskolan år 2001. Lokalerna erbjuder en trevlig och stimulerande miljö - som ständigt förbättras och görs om. Extra stolta är vi över vårt arbete med det sociala klimatet, där "hej-kulturen" blivit ett väl förankrat begrepp. Vi är också väldigt förtjusta i att alla elever får möjlighet att jobba ämnesövergripande för att de ska förstå hur saker och ting hänger samman - allt med en idé om att utbilda ansvarstagande och modiga tågluffare. 
Att våra barn och ungdomar får möjlighet att lära sig i olika miljöer som samskapar och utmanar är centralt för oss. Därför åker vi gärna på läger, studiebesök och studieresor av olika slag. För att våra elever ska bli delaktiga i de olika demokratiska processer som råder på en skola har vi aktiva elevråd, elevskyddsombudsmöten samt matråd på vår skola.

Info om grundskolan

Öppnades2001
Yta4800 m2

Antal barn

480

Kontakta oss om du har frågor

anna.agren@fridaskolan.se

Telefon: 0704-508 586