Göteborg

I augusti 2014 invigdes vår nya skola i området vid Sankt Jörgens Park på Norra Hisingen.

Här finns förskola samt grundskola med förskoleklass, inledningsvis upp till årskurs 7. Fullt utbyggd kommer skolan att ha elever till och med årskurs 9. Under läsåret 2014-2015 går 52 elever per årskurs från förskoleklass till och med årskurs 6 plats på skolan. Från årskurs 7 erbjuder vi ytterligare 20 elever plats. Framöver kommer den huvudsakliga intagningen till Fridaskolan Göteborg att ske till förskoleklass och årskurs 7.

Grundskolan och förskolan är helt nybyggda och ritade utifrån Fridaskolans tankar och idéer, där våra medarbetare och, inte minst, elever från Fridaskolan Vänersborg har varit involverade i processen att arbeta fram ritningarna. Stor omsorg har med andra ord lagts på byggnad och lokaler – men lika viktig är även utemiljön. En kreativ och trivsam utemiljö blir både ett förlängt klassrum och en plats för rast och lek. 

Förskolan Göteborg

Förskolans verksamhet bedrivs i fantastiska lokaler som inbjuder till kreativitet, möten mellan människor och nya upptäckter. Idéer kring form och färg tagits fram i samarbete med absoluta experter: elever, pedagoger, formgivare och arkitekter. Målsättningen har inte varit blygsam: den studiemiljö och arbetsplats som Frida Förskola i Göteborg utgör, ska inte vara mindre än en inspiration för andra skolor.

Info om förskolan

Öppnadesaug 2014
Yta1000 m2
Antal barn100

Kontakta oss om du har frågor

sofia.orni@fridaskolan.se

Telefon: 031-38 16 100

Grundskolan Göteborg

Grundskolans verksamhet bedrivs i fantastiska lokaler som inbjuder till kreativitet, möten mellan människor och nya upptäckter. Idéer kring form och färg tagits fram i samarbete med absoluta experter: elever, pedagoger, formgivare och arkitekter. Målsättningen har inte varit blygsam: den studiemiljö och arbetsplats som Fridaskolan Göteborg utgör, ska inte vara mindre än en inspiration för andra skolor.

Info om grundskolan

Öppnadesaug 2014
Yta6850 m2
Antal barn580

Kontakta oss om du har frågor

sofia.orni@fridaskolan.se

Telefon: 031-38 16 100