Vi utbildar tågluffare.

Vi på Fridaskolan vill skicka ut våra elever i livet, väl rustade för och förväntansfulla inför nästa äventyr. För att nå dit har vi en enkel filosofi runt undervisningen och livet i skolan. Vi utbildar tågluffare, inte charterresenärer. Vi tror att tågluffare har fler och bättre möjligheter att hantera en komplex värld som ställer allt högre krav på oss. Tillvaron bjuder inte alltid på färdiga svar eller enkla lösningar, trots allt.

Vi uppmuntrar ansvar och egna initiativ.

En tågluffare behöver hela tiden vara beredd på utmaningar och oförutsedda händelser och måste anstränga sig för att skaffa sig information och för att lösa nödvändiga problem. I en skola för tågluffare förväntas eleven utveckla ett aktivt förhållningssätt med stigande ålder och mognad. Egna initiativ uppmuntras och vi strävar efter att skapa situationer som stimulerar nyfikenhet, kreativitet och viljan att ta ansvar. 

Utveckling i trygghet.

På Frida ska alla elever känna sig sedda och välkomna. Därför är vi extra stolta över vårt arbete med det sociala klimatet, som är en viktigt del av en god miljö för lärande. Alla känner varandra och man säger hej när man möts. Det finns inga stängda dörrar mellan elever och personal, vilket gör det enkelt att trivas, känna trygghet och respekt. 

Vi vill att alla elever ska ges möjligheten att arbeta ämnesövergripande. Helt enkelt för att få en bättre förståelse för hur saker och ting faktiskt hänger ihop. I grunden har vi en idé om att utbilda ansvarstagande och modiga tågluffare, och vi tycker att det är bra att barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas och lära sig saker i olika miljöer, som både utmanar och ger nya perspektiv. Därför åker vi gärna på läger, studiebesök och studieresor. Lusten att lära ska man bära med sig i hjärtat. 

Delaktighet och stolthet.

Att eleverna engagerar sig och är med och påverkar sin vardag gör skolan bättre. Vi vet att delaktighet också skapar stolthet hos eleverna. Därför är det extra roligt att kunna konstatera att vi har aktiva elevråd, elevskyddsombudsmöten och matråd där många bra idéer och synpunkter kommer fram.