Riktlinjer för en bra skola.

För att vi ska få en så trygg och bra skolmiljö som möjligt har vi satt upp några tydliga riktlinjer för vår verksamhet:

 • Klara sociala spelregler som innebär respekt och arbetsro i positiv mening.
 • Social öppenhet ska prägla verksamheten. 
 • En stark tilltro till våra barns och ungdomars förmåga att bygga kunskap. 
 • En stark tilltro till personalens kompetens. 
 • Samverkan och flexibilitet ska prägla arbetet. 
 • Ledningen ska sträva efter att tydliggöra mål genom en ständig dialog. 
 • Tid och ekonomiska resurser ska avsättas för utveckling. 
 • Mångfald ska prägla vår verksamhet. 
 • Planering, uppföljning och utvärdering ska vara naturliga inslag. 
 • Personalen ska ha ett reellt medinflytande. 
 • Elever och föräldrar ska erbjudas ansvar och inflytande.

Ladda ner och läs mer om vår värdegrund och våra riktlinjer här.