En skola där man känner sig trygg och delaktig.

Fridaskolan styrs, precis som alla andra skolor, av skollag, skolförordning, läroplan och kursplaner. Med utgångspunkt från läroplanen och vår värdegrund har vi dessutom formulerat egna tydliga riktlinjer, som är en hjälp i vardagen för oss som arbetar på Frida. Grunden för en positiv utveckling är en skolmiljö som stimulerar och uppmuntrar lärandet. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa ett klimat där alla våra barn och ungdomar känner trygghet, respekt och gemenskap. Då kan vi bidra till att stärka barnens och ungdomarnas självkänsla och vilja att lära, utvecklas och ta ansvar.

En viktig faktor är att eleverna känner delaktighet och stolthet. Därför strävar vi alltid efter att tillsammans med eleverna forma ett gemensamt förhållningssätt till utveckling, kunskap och lärande. På Fridaskolan ser vi att dialogen med föräldrarna också är oerhört viktig. Det är tillsammans vi kan skapa goda förutsättningar för elevernas trygghet, utveckling och lärande. 

Skolledningens uppgift är att se till att det finns tid för konstruktiva dialoger om skolans riktlinjer och utveckling. Ledningen lyfter fram goda exempel, gör uppföljning och tar initiativ till ständiga förändringar av verksamheten.