Eleverna ska stå redo för framtiden.

Målet för alla våra skolor är att barnen och ungdomarna ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande individer. Målsättning är att våra barn och ungdomar ska ha en god uppfattning om omvärlden samt kunna och vilja delta i samhällets demokratiska processer i framtiden.

Vi förväntar oss att personal, elever och föräldrar:

  • Är beredda på utmaningar och oförutsedda händelser. 
  • Anstränger sig för att skaffa sig information och att lösa problem. 
  • Intar ett aktivt förhållningssätt som innebär eget ansvar och egna initiativ. 
  • Arbetar för att åstadkomma en skapande och kreativ miljö för lärande.