Företagets ledning

I Fridaskolans ledning sitter personer med lång erfarenhet inom skolvärlden. Vår gemensamma drivkraft är engagemanget att skapa Sveriges bästa skola.

Ledning

Filippa Johansson
verksamhetsutvecklare
filippa.johansson@fridaskolan.se

Birgitta Arosenius
ekonomichef
birgitta.arosenius@fridautbildning.se

Johan Larsson
marknadschef
johan.larsson@fridautbildning.se

Tomas Borgvall
utbildningschef
tomas.borgvall@fridautbildning.se

Malin Johansson
koncernchef och vd
malin.johansson@fridautbildning.se