Sveriges tongivande utbildningsföretag.

Fridaskolan är en del av Frida Utbildning AB, som är en personalägd verksamhet. Vår vision är att vara Sveriges tongivande utbildningsföretag. Under Frida Utbildning ryms två dotterbolag: Fridaskolorna AB och Frida Didaktikcentrum AB. I dotterbolagen ryms all vår verksamhet, från förskola till gymnasium – och skolutveckling (läs mer på Didaktikcentrums egen hemsida).

Frida Utbildning har som grundidé att alla som valt att arbeta i organisationen ska känna sig delaktiga och reflektera över sitt ansvar och sin roll i organisationen. Företagets vision innebär därför en förväntan på medarbetarna att vara både kreativa och ansvarstagande. Konkret innebär det att varje enskild medarbetare – oavsett arbetsuppgift – har ett uttalat ansvar att bidra till att skapa en trygg, öppen och respektfull arbetsmiljö där utveckling och lärande ständigt står i fokus.

Denna förväntan innebär att vi som arbetar inom Frida är beredda på utmaningar. Att vi anstränger oss för att skaffa oss relevant information för att lösa problem, tar egna initiativ till förbättringar och aktivt deltar i att utveckla verksamheten. De olika verksamheterna i Frida Utbildning AB har tydliga måldokument och en strukturerad modell för systematisk uppföljning och utvärdering. Alla medarbetare ska känna att de har ett reellt inflytande över hur arbetet organiseras och genomförs – mångfald ska prägla verksamheten.