Vår historia på en minut.

Fridaskolan startade hösten 1993 i Vänersborg. Målet var att knyta beprövad erfarenhet och forskning till verksamheten och därigenom utveckla en god miljö för lärande. Fridaskolan skulle ha en allmän inriktning och följa läroplanen.

Grundarna till Fridaskolan ville utveckla elevnära arbetssätt och arbetsformer. Visionen var att skapa en skola som bars upp av en gemensam idé och en gemensam syn på kunskap och lärande. När möjligheten att starta fristående skolor öppnade sig, var det därför naturligt att ta chansen och förverkliga visionen.

Idag kan vi med glädje och stolthet blicka tillbaka på mer än 20 års framgångsrik verksamhet. Våra skolor, förskolor och vårt gymnasium befolkas av fantastiska barn och elever, kompetenta och engagerade medarbetare. Det ger oss styrka och energi att fortsätta att blicka framåt och utvecklas. 


1992 - Företaget grundas i samband med friskolereformen.
1993 - Fridaskolan i Vänersborg startar (årskurs 1-6).
1996 till 1998 - Verksamheten utökas med årskurs 7-9.
1997 - Dotterbolaget Didaktikcentrum AB bildas.
1999 - Skolan utökar med förskoleklass.
2001 - Fridaskolan i Trollhättan startar (årskurs 1-5).
2002 - Fridaskolan i Uddevalla startar (årskurs 1-5).
2004 - Fridaskolan i Trollhättan fullt utbyggd (F–9).
2005 - Fridaskolan i Uddevalla fullt utbyggd (F–9).
2006 - Fridagymnasiet startar i Vänersborg.
2006 - Koncernen byter namn till Frida Utbildning.
2006 - Frida förskola startar i Vänersborg.
2007 - Frida förskola startar i Uddevalla.
2008 - Frida förskola startar i Trollhättan.
2010 - Fridaskolan startar i Mölnlycke (F–6 samt förskola).
2013 - Fridaskolan i Mölnlycke fullt utbyggd.
2013 - Bygget av Fridaskolan Göteborg påbörjas. 
2014 - Invigning av Fridaskolan Göteborg.