Besök oss gärna.

Fridaskolorna arrangerar skräddarsydda studiebesök i våra olika verksamheter. Många kommer till oss och är nyfikna på hur vi arbetar med exempelvis IKT, skolutveckling, miljöarbete och - inte minst - hur vi skapar det goda sociala klimat som råder i våra verksamheter.

Det är Fridaskolornas systerbolag Frida Didaktikcentrum som planerar och håller i studiebesöken. Är du intresserad, gå in på Didaktikcentrums hemsida.