På Fridaskolan vill vi ge dig en bra start på livets långa kunskapsresa. Äventyret väntar. Välkommen!

 

8
feb
2016

Senaste numret av Inblicken! Varmt välkommen att läsa om Fridaskolans konstanter och värdegrundsarbete! Områdesarbete, arbetet med ett gott socialt klimat, tilltro som verktyg i vardagen – bland mycket annat. Trevlig läsning! Läs mer →

14
sep
2015

Senaste numret av Inblicken! Varmt välkommen att läsa om formativ bedömning i slöjden, att få växa i sin takt på förskolan och hur rätt använt beröm kan vara ett kraftfullt verktyg – bland mycket annat. Trevlig läsning! Läs mer →